15/8/51
"..หมอกยามเช้าเลียบทิวเขาเคล้าไออุ่น

แสงอรุณคลี่กระจายสลายหมอกเผยสีเขียว

ทิวเขาเหมือนย้อนยอกกระไอหมอกหยอกอ้อยอิ่งเอื่อยละลาย..

เข้าเขตเหนือลมหนาวยังเบาบางอยู่

มีหมอกพรูทอดสายใยไม่สลาย

อีกเทือกเขารายรอบเหมือนอุบายโอบล้อมให้

ไม่ห่างหายชั่วนิรันดร์ "

ไม่มีความคิดเห็น: